Værdigrundlag

Værdigrundlig
– For Nakskov Brydeklub

I Nakskov Brydeklub lægger vi vægt på:

01)  At der er plads i klubben til alle, der overholder Nakskov Brydeklubs love og opfører sig i god
        overensstemmelse med klubbens værdigrundlag.

02)  At Klubbens virke, fremmer sammenhold og kammeratskab.

03)  At vi er hjælpsomme og behandler hinanden ordentligt.

04)  At dopinmisbrug ikke tolereres.

05)  At træningen og konkurrencer tilpasses medlemmernes forudsætninger.

06)  At medlemmerne har mulighed for personlig udvikling og dygtiggørelse, bl.a. gennem deltagelse i
        kurser m.m.

07)  At aftaler og disciplin overholdes – især selvdisciplin.

08)  At der holdes god kontakt med børnenes forældre.

09) At informere medlemmerne så godt, at de har reelle muligheder for medindflydelse, så de kan påtage
      sig medansvar for klubbens drift og udvikling.

10) At Nakskov Brydeklubs medlemmer er glade idrætsudøvere.

11) At Nakskov Brydeklub er aktiv i idrætspolitik.